Історія становлення та розвиток РМК

 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ КОРЕЧЧИНИ
Осінь 2012 року ознаменувалась значимою подією – 45 років методичній службі. Це свято всіх, хто став наставником для вчителів, хто супроводжує кожного педагога на шляху його творчого, впевненого поступу, хто підтримує ініціативу, ставить і вирішує освітні завдання, виходячи із потреб тих, хто здійснює навчально-виховний процес. Це свято тих, хто має невичерпну енергію, постійно у творчості та пошуку, хто впевнений у своїх починаннях і діях, хто наполегливо крокує до перемог і здобутків шляхом наукових та освітніх інновацій,  реалізуючи творчі проекти та задуми.
         Сторінками історії. Етапи становлення методичної служби.
Із 1945 по 1956 рік при відділі освіти діяв педкабінет, який очолювали Дяченко Марія Герасимівна (1945-1951), Семенюк Йосип Степановий (1951-1952), Дружиловська Лідія Василівна (1952-1956). Основним завданням цього кабінету було вивчення й пропаганда досвіду кращих учителів, прищеплення вчителю навичок активної самостійної роботи.  
1 жовтня 1968 року при Корецькому відділі освіти було створено методичний кабінет, який очолила Гавриш Тамара Дмитрівна (1968-1971). Сама людина творча, ініціативна, вимоглива до себе та інших, вона об’єднала колектив методичної служби району на всебічну підготовку вчителів, підвищення їх наукових та професійних знань, ознайомлення з найдієвішими прийомами та методами навчально-виховної роботи, зосередивши діяльність шкільних та міжшкільних методичних об’єднань на вироблення єдиних вимог заходів щодо практичного розв’язання важливих освітніх питань, узагальнення та впровадження нових раціональних принципів та методів навчання та виховання.
 
Основними формами та методами методичної роботи того періоду  була організація систематичної самостійної робота вчителів над науковою літературою; організація роботи шкільних та міжшкільних методичних об’єднань, конференцій учителів, семінарів, лекцій, консультацій для керівників шкіл та молодих спеціалістів тощо.
Високий рівень самоосвітньої діяльності педагогічних працівників району підтверджується тим, що у 1969 році директор та вчитель української мови і літератури  Корецької середньої школи №1 Вознюк Дем’ян Петрович був удостоєний почесного звання  «Заслужений учитель школи України»; спочатку завідувач Корецького районного відділу народної освіти, а потім методист райметодкабінету Голуб Марія Володимирівна у 1974 була нагороджена орденом «Знак пошани».
 
Гарного результату в організації спортивно-оздоровчої роботи у цей період досяг вчитель фізкультури Невірківської середньої школи Мазурець Іван Пилипович і в 1971 році за підсумками Всесоюзного огляду-конкурсу з будівництва шкільних спортивних споруд школа ввійшла в десятку кращих на Україні і була нагороджена грамотою Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів СРСР, а також отримала посилку з Москви із спортінвентарем.
Дмитренко Тамара Степанівна (1971-1975) спрямувала діяльність районного методичного кабінету на забезпечення системності у післядипломній педагогічній освіті. У цей час спостерігається тісна співпраця райметодкабінету та обласного інституту підвищення кваліфікації вчителів. Перед курсантами неодноразово пропагували свій досвід Балаушко В’ячеслав Трохимович, інспектор відділу народної освіти, Вознюк Дем’ян Петрович, директор Корецької середньої школи №1, Шостак Андрій Олексійович, директор Великомежиріцької школи-інтернату.
Наприкінці 70-х років структура методичної служби району вдосконалюється. У «Типовому положенні про районний (міський) методичний кабінет» були визначені основні напрями роботи районних (міських) методичних кабінетів, а також приділялася особлива увага підбору методистів, здатних працювати творчо, які добре знають специфіку свого району (міста), володіють досвідом організаторської діяльності.
Із приходом у методичний кабінет Кухар Олени Миколаївни (1976-1982) у районі акцент було зроблено на надання адресної допомоги молодим спеціалістам, учителям малокомплектних шкіл та вчителям, які вели факультативні заняття. Окремим акордом була роботи з керівниками навчальних закладів із питань організації та контролю за здійсненням методичної роботи. Так за підсумками районного конкурсу-огляду методичних кабінетів кращим було визнано кабінет Корецької середньої школи №1 (директор –  Вознюк Дем’ян Петрович, завуч – Радковська Людмила Миколаївна).
Команда однодумців відділу освіти та методичного кабінету працювала злагоджено та цілеспрямовано, хоча в той час надзвичайно слабкою була матеріальна база шкіл району, у більшості навчальних закладів діти навчались у дві зміни, що спричиняло і певні труднощі в організації методичної роботи з педагогічними та керівниками кадрами. Разом із тим освітяни Кореччини першими в області розпочали процес гуманізації навчання та виховання. На базі шкіл району було проведено міжобласний семінар, в якому взяли участь педагоги з Рівненщини, Львівщини, Волині.
Одним із кращих педагогів, керівників навчальних закладів цього періоду був Лисюк Семен Корнійович, директор та вчитель Користівської  школи, який у своїй діяльності акцент зробив на дослідницьку та природоохоронну роботу. Пошукові туристичні маршрути педагогів та учнів школи не обмежились Україною. Спогади Семена Корнійовича про людей та час ввійшли до двох мемуарних збірок «Коротка історична довідка про історію Користівської школи» та «Село над Губочем».
Перша половина 80-х років ХХ століття у методичній роботі ознаменована суттєвими змінами. У 1982 році методичну службу району очолив Осадчук Борис Олександрович (!982-1986). Вимогливість, самодисципліна керівника, високий професіоналізм дали змогу йому зорганізувати колектив районного методичного кабінету на реалізацію основного завдання, визначеного державою у сфері освіти: організація колективної та індивідуальної роботи з підвищення науково-методичного рівня і професійної майстерності керівних та педагогічних кадрів шкіл, дошкільних та позашкільних закладів.
 
Колектив РМК спрямовував учителів району на впровадження в практику роботи ідей педагогічного досвіду педагогів-новаторів                              В.О. Сухомлинського, В.Ф. Шаталова, Ш. Амонашвілі, використання технічних засобів на уроках з різних предметів, створення кабінетної системи в середніх школах району.
Структура методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами району включала в себе міжшкільні та районні методичні об’єднання, опорні школи педагогічного досвіду, проблемні семінари, творчі групи, семінари-практикуми, конференції тощо. Зміст методичної роботи передбачав забезпечення її систематичного проведення та вивчення ефективності; аналіз стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок учнів; корекцію планів роботи методкабінету; перетворення кожної школи на центр виховної роботи з дітьми.
У цей час на базі навчальних закладів району неодноразово проходили обласні та міжобласні заходи.
Із 1986 по 1992 роки керівником методичної служби району була Даниш Людмила Йосипівна. Це період забезпечення цілісності й безперервності підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у між курсовий період; надання допомоги вчителям у впровадженні оптимальних форм і методів навчання та виховання; забезпечення високого рівня викладання; вивчення якості знань та вихованості учнів.
 
У 1986 році освіта району пережила кілька важливих та хвилюючих подій: міністерську перевірку та всеукраїнський семінар. У ході підготовки було повністю переобладнано методичний кабінет, оптимізовано структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району, адресна допомога на робочому місці – це було пріоритетне завдання, яке поставили перед собою працівники РМК. У цей період активно вивчався та впроваджувався досвід кращих освітян району, було започатковано теки-розкладки з матеріалами передового педагогічного досвіду Безрук Тамари Гнатівни,  Яковець Світлани Петрівни, вчителів початкових класів Корецької середньої школи №3, Дем’яновича Івана Васильовича, вчителя хімії  Корецької середньої школи №3, Сампари Євгена Павловича, вчителя хімії  Корецької середньої школи №1, Паламарчука Петра Михайловича, директора, Хмеляр Раїси Порфирівни, вчителя хімії Крилівської середньої школи, Чумака Сави Васильовича, директора Великомежиріцької школи.
Ще 1989 році Чумак С.В. першим в Україні запровадив профільне навчання у 10-11 класах. З досвідом організації такого навчання у Великомежиріцькій школі знайомилося багато  директорів не лише Рівненської, а й Житомирської, Хмельницької, Волинської областей. Ширшому колу зацікавлених цією проблемою можна було ознайомитися на сторінках науково-методичного часопису Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Нова педагогічна думка» №3-4 2000 р. у статті  «За диференціацією навчання – майбутнє» та у газеті «Управління освітою» №5, 2002 р. За ініціативи Сави Васильовича у Великомежиріцькій школі ще з 1989 року, до того як у навчальний план Міністерство освіти і науки України ввело предмет «Історія України» (1992 рік), було введено даний факультативний курс, а з 1990 року – окремий предмет.
Уперше у 1991 році район взяв участь в обласному конкурсі «Учитель року», презентувавши досвід вчителя української мови та літератури Корецької середньої школи №3 Дицяк Ніни Миколаївни, яка за підсумками конкурсу посіла друге місце.
У 1989 році на базі навчальних закладів району біло проведено міжобласний семінар методистів, які відповідають за стан викладання російської мови та літератури. Учасником семінару був і відомий педагог-новатор Є. М. Ільїн.  У ході семінару відбулося відкриття Пушкінської кімнати, яка була створена на базі Корецької школи №3.
Освітяни району, чий досвід було вивчено на рівні області,  часто виступали перед курсантами  Рівненського інституту підвищення кваліфікації вчителів, це Даниш Людмила Йосипівна, завідувач РМК, Ляшук Микола Іванович, методист РМК, Хмеляр Раїса Порфирівна, Мамай Зоя Іванівна, Мамай Олександр Іванович, вчителі хімії, географії та фізики Крилівської середньої школи.
Активно проводились міжрайонні педагогічні мости із освітянами Рівненського, Костопільського, Сарненського районів.
У 1990 році досвід роботи районного методичного кабінету з теми «Оптимізація навчально-виховного процесу» було вивчено і занесено в картотеку ППД області.
Із 1992 по 2000 роки методичну службу району очолювала Дицяк Ніна Миколаївна. Саме на цей період припала реалізація соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення системи освіти, нової за змістом, організаційною структурою та принципами управління. Організовуються та проводяться заходи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників шкіл, вивчення й узагальнення їх досвіду; особлива увага приділяється навчально-методичній та науково-дослідницькій роботі.
Активно стали розроблятися, апробуватися та поширюватись навчально-методичні матеріали, акцент зроблено на розвиток творчої індивідуальності педагогічних та керівних кадрів.
 
Обласний конкурс «Учитель року» став традиційним і в нашому районі. У 1995 році лауреатом обласного етапу стала Радковська Тетяна Василівна, вчитель української мови та літератури Корецької середньої школи №1, у 1997 році, коли конкурс професійної майстерності був започаткований на державному рівні, лауреатом обласного етапу стала Опанасюк Марія Олександрівна, вчитель географії Корецької загальноосвітньої школи №1.
У системі як навчальної, так і виховної роботи ключовим став народознавчий аспект. Щорічно проходили конкурси педагогічної творчості з народознавства і серед педагогів шкіл, і серед вихователів дошкільних закладів.
Останні роки роботи Ніни Миколаївни  на цій посаді співпали із важким економічним становищем в Україні. Вчителі не отримували заробітну плату, а якщо отримували, то лише бартером, освіта майже не фінансувалася. Педагогічну та методичну пресу виписували одиниці, а для потреб РМК змогли лише передплатити декілька педагогічних видань: інформаційний вісник Міністерства освіти, газети «Освіта», «Освіта України». Інформаційний голод став поштовхом до  наданням адресної допомоги кожному педагогу. 
Для цих років одним із пріоритетів методичної роботи стає підвищення кваліфікації педагогів. У цей же час об’єктом детального вивчення стає і методичне об’єднання, як одна з найважливіших організаційних форм методичної роботи, започатковуються цікаві та ефективні форми методичної роботи з керівниками шкіл і вчителями, такі як: взаємовідвідування та обговорення уроків, консультування молодих педагогів, динамічні та творчі групи тощо. Щодо загальної оцінки роботи методичної служби району, то вона належним чином оцінювалась як з боку обласних установ та організацій, так і з боку Міністерства освіти України.  Щороку збільшується кількість керівників шкіл і вчителів, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник народної освіти». 
У другій половині 90-х років ХХ століття активізувалась робота із обдарованими дітьми. Учні Мамай Зої Іванівни (Крилівська школа) стають переможцями Всеукраїнського етапу предметних олімпіад з географії, учні Ковальчук Людмили Василівни та Лашти Катерини Михайлівни (Корецька школа №1) стають переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.
На межі ХХ-ХХІ століть методичній службі приділяється значна роль не лише в осмисленні інноваційних ідей, а й у їх упровадженні, у збереженні і зміцненні педагогічних традицій, у стимулюванні активного новаторського пошуку і вдосконаленні педагогічної майстерності. На початку третього тисячоліття основним акордом в організації безперервної фахової освіти стає допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.
У 2000 році завідувачем РМК стає Радковська Тетяна Василівна, яка зорієнтовує колектив райметодкабінету на пошук і підтримку творчості та інноваційності.
Починаючи з 2000 року штати районного методичного кабінету приводяться у відповідність до «Положення про районний (міський) методичний кабінет». Кількість працівників РМК зросла від 6 до 13 осіб – висококваліфікованих, творчих методистів, що безпосередньо впливає на якість надання методичних послуг педагогам району.
 
Виходячи з діагностики методичних запитів педагогічних та керівних кадрів, структура методичної роботи включає масові, групові та індивідуальні форми роботи.
Важливою ознакою організації методичної роботи з освітянами району на даному етапі є науково-дослідницька та  експериментальна робота:
- відповідно до наказу Рівненського ОІППО від 15.03.2004 р. районний методичний кабінет  та Великомежиріцький НВК «Школа І ст. - гімназія» діяли як філії обласної науково-дослідницької лабораторії «Творча обдарованість» із тем «Забезпечення інноваційного управління системою підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми у міжкурсовий період» та «Забезпечення умов для підготовки вчителя  до роботи з обдарованими дітьми» (керівники – Рабченюк Тамара Семенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою РОІППО та Демченко В’ячеслав Васильвич, проректор із науково-методичної роботи, доцент кафедри педагогіки та психології РОІППО). За підсумками діяльності філій було підготовлено до друку по два вісники, в яких висвітлено основні етапи здійснення експериментальної роботи, у жовтні 2008 року брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми у системі післядипломної освіти», Технологія діагностики готовності педагогічних працівників Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія» до роботи з обдарованими дітьми надрукована у черговому номері «Нової педагогічної думки».
У районі діяли 4 обласні майстер-класи (на основі досвіду Чумака Сави Васильовича, директора Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія»,   Сергієнко Галини Володимирівни, заступника директора з навчальної роботи Корецького НВК «Школа-ліцей», Рогальчук Оксани Вікторівни, вчителя німецької мови Корецького НВК «Школа-ліцей», Опанасюк Марії Олександрівни, вчителя географії Корецького НВК «Школа-ліцей»). Досвід цих же педагогів району внесено в обласну картотеку ППД і наказом управління освіти і науки Рівненської ОДА на їх базі створено обласні опорні школи.
У цей період активізувалась видавнича діяльність педагогів. Найбільш актуальними є наступні доробки: Опанасюк М.О. «Електронний путівник історичними стежками Корця» (Корецький НВК), Шуляк Н.Є. «Контроль за викладанням фізики у загальноосвітньому навчальному закладі» (відділ освіти), Мартинюк Т.В. документальна повість «Кохання, що не здійснилось» Корецький ЗНЗ №3, Бойко Г.С., Кузьмич Л.І. «Календарно-тематичне планування уроків німецької мови для 5-9 класів (друга іноземна мова)» (РМК, Головницький ЗНЗ), Вознюк Л.В. «Робота педагогічного колективу над формуванням моделі випускника школи» (Річецький ЗНЗ), Остапчук О.О. «Система планування роботи школи»  (Корецький ЗНЗ №1), Літвинчук О.С., Башинська А.І., Осіпчук І.О. «Географічний атлас Корецького району», (РМК, Корецький НВК) Кіселик Н.Б. «На шляху до академічних висот» (Книга пошани), Радковська Т.В. «Організаційно-методичний кейс заступника директора», «Електронна тека методиста» (районний методичний кабінет).
Інформування педагогічної громадськості з науково-методичних, навчально-виховних та управлінських проблем здійснюється через інформаційно-методичне видання «Вісник методиста», інформаційний вісник для заступників директорів «Свічадо», навчально-методичний вісник для директорів «Ділимося досвідом». 
Значне місце в діяльності районної методичної служби займає організація представницьких заходів для педагогів. Щорічно проводиться районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», матеріали переможців подаються на перший тур обласного етапу, із 2001 року четверо  освітян району стали лауреатами обласного етапу (Чумак Сава Васильович у номінації «директор школи»; Сергієнко Галина Володимирівна у номінації «заступник директора»; Яковець Світлана Петрівна у номінації «початкові класи»; Сергієнко Юрій Михайлович у номінації «українська мова та література»), один – переможцем у номінації «німецька мова» (Рогальчук Оксана Вікторівна).
Щорічно проводяться  конкурси «Виховник року», «Вихователь року»,  «Пошук».
Із 2007 року проводиться районний етап конкурсу «Найкращий навчальний заклад», лауреатами обласного етапу за ці роки були Корецький НВК «Школа-ліцей», Великомежиріцький НВК «Школа-гімназія», Корецький ЗНЗ №1.
Із 2009 року методичний кабінет працює над створенням у районі своєрідного соціально-освітнього простору, у якому забезпечено можливість удосконалюватися кожному вчителю як професіоналу, відпрацьовується і запроваджується модель безперервної освіти впродовж усього життя, спираючись, насамперед, на організацію самоосвіти педагогів та створення моделі інноваційного розвитку методичної служби.
Творчий потенціал учителів Кореччини і їхнє бажання зреалізувати себе і допомогти зреалізуватися своїм учням не залишилося поза увагою колег області. Так на базі навчальних закладів району пройшло ряд заходів:
-         у 2007-2008 н.р.: всеукраїнський семінар-звіт на базі Корецького НВК «Школа-ліцей» в рамках діяльності даної школи як експериментального закладу всеукраїнського рівня з теми «Виховання патріота-гуманіста в умовах ліцею»; на базі Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія», Корецького НВК «Школа-ліцей», Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №1 проведено обласний семінар методистів, що відповідають за стан викладання суспільних дисциплін; чергове засідання обласного майстер-класу на базі Великомежииріцького НВК «Школа-гімназія» з теми «Забезпечення інноваційного управління закладом освіти для обдарованих дітей сільської молоді»; на базі досвіду вчителя вищої категорії Сторожівської ЗШ І-ІІ ст. Бондарчука Володимира Анатолійовича проведено обласний семінар вчителів фізики;
-         у 2008-2009 н.р.: засідання обласного семінару завідувачів районними та міськими методичними кабінетами на базі районного методичного кабінету, Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №1, Корецького НВК «Школа-ліцей»; чергове засідання обласної науково-дослідницької лабораторії «Творча обдарованість» на базі Великомежиріцького НВК «Школа-гімназія» як філії даної лабораторії;
-         у 2009-2010 н.р.: обласний семінар вчителів хімії,
курсантів Рівненського ОІППО на базі досвіду роботи кафедри природничих дисциплін Корецького НВК; обласний семінар керівників навчальних закладів з теми «Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі» на базі Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №1 та Корецького НВК; міжрайонний педагогічний міст «Корець-Здолбунів» з теми «Інноваційні підходи в організації навчально-виховного процесу в початковій ланці»; обласна творча група вчителів трудового навчання з теми «Формування діяльності особистості школярів у процесі професійного навчання «Лісова справа» на базі Великоклецьківської ЗШ І-ІІІ ст., Устянської ЗШ І-ІІІ ст.; обласний семінар методистів районних методичних служб, які відповідають за стан викладання фізики з теми «Технологічний підхід до вивчення фізики» на базі Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №3 за участю вчителів фізики шкіл району; міжкафедральне засідання на базі районного методичного кабінету, Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №1, Богданівської ЗШ І-ІІ ст. за ініціативи кафедри управління освітою Рівненського ОІППО та кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО з теми «Науково-методичне забезпечення управління освітою на основі системного моделювання», на якому було спрезентовано модель організації методичної роботи з педагогічними кадрами на рівні району (Радковська Т.В.), технологію управління освітнім процесом навчального закладу (Шуляк Н.Є.), модель школи цінностей (Остапчук О.О.), модель громадсько активної школи (Кирильчук Н.В.); міжобласний педагогічний міст «Корець-Новоград-Волинський» на базі Корецької ЗШ І-ІІІ ст. №3 з теми «Особистісно зорієнтована технологія навчання на уроках української словесності»;
-            у 2010-2011 н.р.: всеукраїнський семінар-звіт на базі Корецького НВК «Школа-ліцей» в рамках діяльності даного навчального закладу як експериментального закладу всеукраїнського рівня з теми «Виховання патріота-гуманіста в умовах ліцею»; обласний семінар методистів з іноземних мов на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1, Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з теми «Система методичної роботи з іноземних мов як засіб підвищення професійної майстерності»; обласний майстер-клас  вчителя світової   літератури   Корецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №3 Мартинюк Т.В. з теми «Використання фонових знань на сучасному уроці світової  літератури»; обласний семінар начальників відділів та управлінь освіти районів та міст Рівненської області на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 та Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3;
-         у 2011-2012 н.р.: засідання обласної школи
новопризначених керівників та резерву керівних кадрів «Мій шанс» з теми «Корпоративне управління сучасною школою» (Богданівский ЗНЗ, директор Кирильчук Наталія Віталіївна, Корецький ЗНЗ №1, директор Остапчук Олена Олександрівна); обласний педагогічний міст Кузнецовськ-Корець з теми «Інноваційні моделі сучасних навчальних закладів» (Богданівский ЗНЗ, директор Кирильчук Н.В., Корецький ЗНЗ №1, директор Остапчук О.О.. Корецький ЗЩНЗ №3, директор Дулюк В.І., Великоклецьківський ЗНЗ, директор Літвинчук Л.П., Головницький ЗНЗ, директор Кузьмич Л.І., Корецький НВК «Школа-ліцей», директор Даниш Л.Й., Великомежиріцький НВК, директор Михальчук Л.М., Корецький РБШ, директор Онищук О.В.);  Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику!», педагогічна естафета Підволочиськ-Корець (Великомежиріцький НВК, директор Михальчук Л.М., Великомежиріцький ДНЗ, завідувач Козачок В.М., Головницький ЗНЗ, директор Кузьмич Л.І., Головницький ДНЗ, завідувач Бобровська В.В., Корецький ЗНЗ №3, директор Дулюк В.І., Корецький ЗНЗ №1, директор Остапчук О.О., Корецький ДНЗ, завідувач Гуменюк Н.М.).
 
Процес навчання педагогічних та керівних кадрів у трикутнику «методичний кабінет – заклад освіти – педагог» розглядається як професійне удосконалення фахової майстерності на основі підтримки та розвитку творчого потенціалу, особистісного зростання, які ґрунтуються на особистісно зорієнтованому підході.
Районний методичний кабінет приділяє увагу посиленню методичної підготовки керівників  навчальних закладів. За останні роки вдалося реалізувати систему підготовки керівних кадрів освітніх закладів щодо сучасних підходів до управлінської діяльності, до їх послуг діють методичне об’єднання директорів з теми  «Упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання семінар-практикум «Контрольно-аналітична діяльність керівника школи»; постійно діючий семінар «Сучасний урок ХХІ століття»; районна школа новопризначених керівників та резерву керівних кадрів «Гарт»;   методичне об’єднання заступників директорів з теми «Інформаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій у навчально-виховний процес»   школа педагогічної майстерності «Забезпечення інноваційних форм методичної роботи в навчальному закладі»; творча група «Організація дослідницько-експериментальної роботи в сучасній школі»  постійно діючий семінар «Інноваційні технології методичної роботи» та клуб творчих заступників «Свічадо».
Як результат, Корецький НВК «Школа-ліцей» ввійшов до Всеукраїнської асоціації «Школа майбутнього» (2009 р.),  у грудні 2010 року   заклад нагороджено Міжнародною Академією рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» дипломом та медаллю «Трудова слава» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти»; досвід роботи Корецького ЗНЗ №1  спрезентовано на ХІУ Міжнародній виставці «Сучасна освіта - 2011» в рамках першого Всеукраїнського конкурсу організації роботи з обдарованими дітьми «Первоцвіт»  та Міжнародній виставці «Сучасний навчальний заклад - 2011»;   Богданівський ЗНЗ відзначений дипломом учасника ІУ Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (2012 р.).
 
Науково-методична рада РМК планує роботу таким чином, щоб охопити всі ланки освітньої галузі, кадрові питання, експериментальну діяльність, удосконалити та вивчити педагогічний досвід, створити умови для поширення кращих здобутків освітян району.
Забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки. З метою реалізації програми профілізації старшої школи та організації до профільної підготовки наказом відділу освіти було створено 5 освітніх округів, а саме: Корецький, Великомежиріцький, Користівський, Копитівський, Морозівський.  В освітніх округах працюють ради освітніх округів, робота яких спрямована на виконання взаємозв’язаних та скоординованих цільових проектів, які в своїй сукупності створюють сприятливе освітнє середовище для прокладання кожною дитиною індивідуальної освітньої траєкторії та одержання якісної освіти.
Із метою оновлення форм і методів навчання і виховання відповідно до сучасних вимог, впровадження інноваційних освітніх технологій у  навчально-виховний процес, здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності педагогів ведеться робота у таких напрямках:
-         експериментальна діяльність Всеукраїнського рівня – Корецький НВК «Школа-ліцей» з теми «Виховання патріота-гуманіста в умовах ліцею»; 
-         експериментальна діяльність районного рівня – Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 з теми «Школа цінностей»; 
-         експериментальна діяльність районної науково-дослідницької творчої групи з теми «Особистісно орієнтоване навчання на уроках української словесності»; 
-         кредитно-модульна система організації навчання слухачів курсів при Рівненському ОІППО за умов використання сучасних наукових теорій акмеології, синергетики й андрагогіки, педагогічної інноватики й менеджменту освітніх інновацій для методистів;
-         Програма Intel® Навчання для майбутнього, до якої залучено 18 закладів освіти, підготовлено на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти тренерів; 
-         апробація тестових завдань з географії на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Копитівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
-         моніторингове дослідження «Рівень рухової активності як провідна детермінанта  формування здорового способу життя дітей і молоді»  на базі Корецької  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №1, Новокорецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Морозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Великомежиріцького НВК «Школа І-ІІ ступенів-гімназія»;
-         апробація та моніторинг навчальної літератури з німецької мови для  загальноосвітніх навчальних закладів у Корецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 1, Корецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3, Новокорецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст.,  Головницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст.;
-         комплексна програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом „Рівний рівному”),   цю програму впроваджують у 6 закладах освіти: Корецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3, Великомежиріцькому НВК «Школа-гімназія», Крилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., Устянській загальноосвітній школі І-ІІІ ст., Річецькій загальноосвітній школі І-ІІ ст., районному будинку школярів;
-         програма Mikrosoft. За цією програмою підготовлено 9 педагогів навчальних закладів району: Корецький НВК «Школа-ліцей», Великомежиріцький НВК «Школа-гімназія», Корецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3, Головницька загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Копитівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Крилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Морозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Черницька загальноосвітня школа    І-ІІ ст.;
-         апробація досвіду Ш.О. Амонашвілі з теми «Основи гуманно особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» на базі районного методичного кабінету та Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 (Перестюк М.М., Євтушенко Н.С., Сагадін О.М.);  
-         співпраця з Рівненською обласною організацією «Французький Альянс»;  
-         реалізація програми розвитку Богданівського ЗНЗ як громадсько активної школи (директор Кирильчук Н.В.);
-         обласний творчий колектив вчителів початкових класів з теми «Інноваційні підходи до формування навиків каліграфічного письма учнів початкових класів» (Демедюк Т.Г., Корецька загальноосвітня школа №1);
-